Sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstība Krāslavas novadā

Krāslavas novada dome ir iecerējusi īstenot projektu sociālo pakalpojumu piedāvājuma attīstībai Krāslavas novadā, nodrošinot specializētā transporta pakalpojumus personām ar apgrūtinātu pārvietošanos.

google.lv

Projekta mērķis: iegādāties specializētu autotransportu pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (1. un 2. grupas invalīdi, bērni invalīdi, guloši slimnieki utt.).

Vai arī Jums vai Jūsu ģimenei tāds pakalpojums būtu aktuāls?

Lūgums izteikt savu viedokli līdz šī gada 10. aprīlim, aizpildot aptaujas anketu tiešsaistē (ieteicamais variants):

https://docs.google.com/forms/d/1B6EWRtVZ4xy-Nj6UqlB_eRg06EyZsoThSEp8LkAfPPY/edit

vai arī, aizpildot pievienoto Word dokumentu un nosūtot to uz attistiba@kraslava.lv.

 

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ināra Dzalbe

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook