Tālākizglītība LU Jēkabpils filiālē

Hei, hei!!! LU Jēkabpils filiālē viss notiek!

Piedāvājam tālākizglītības programmas kursus:

B programma “Pedagoģiskās darbības pamati” - 72h

Programmas tematika:

  • Audzinātājdarbības būtība un virzieni
  • Pedagoģijas zinātne un pedagoģiskā darbība
  • Pedagogs kultūrvidē
  • Didaktika
  • Attīstības psiholoģija
  • Ievads mediju pedagoģijā
  • Pedagoģiskā vide daudzkultūru sabiedrībā
  • Pedagoģiskā procesa organizācija un komponenti

Mērķauditorija:

Personas ar vidējo profesionālo vai augstāko izglītību, kurām nepieciešama pedagoģiskā izglītība.

Programmas apguves rezultātā tiks iegūts Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību.

Kontaktinformācija: www.jekabpils.lu.lv/par-mums/kontakti/

Ministru kabineta noteikumi Nr. 569

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Nepieciešamais dalībnieku skaits: 20 cilvēki grupā

Laiks: sestdienās LU Jēkabpils filiālē

Zvani un piesakies: 28645774

LU Jēkabpils filiāle

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook