Tiek pazemināta īres maksa un maksa par pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu

Saskaņā ar SIA “Krāslavas nami” un SIA „Krāslavas slimnīca” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 31.07.2009.g. lēmumu, tiek pazemināta maksa par pašvaldības dzīvojamo māju uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī īres maksa par pašvaldības dzīvokļu lietošanu. Ar 2009.gada 01. augustu SIA “Krāslavas nami”

un SIA „Krāslavas slimnīca" apsaimniekojamās mājās uzturēšanas, apsaimniekošanas un īres maksa sastādīs 0,28 Ls par vienu dzīvojamās platības kvadrātmetru līdzšinējo 0,35 Ls/m2 vietā.

Lēmums paredz, ka ar 2010.gada 1.janvāri papildus dzīvojamās mājas uzturēšanas, apsaimniekošanas un īres maksai tiks iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis un maksa par elektroenerģijas patēriņu koplietošanas telpu apgaismošanai un koplietošanas ierīču darbināšanai par katru dzīvojamo māju saskaņā ar piegādātāju iesniegtiem rēķiniem, ka to nosaka spēkā esošā likumdošana.

Ar lēmumu noteikta arī siltumenerģijas realizācijas tarifa samazināšana 2009./2010.g. apkures sezonai. No 2009.gada 01.oktobra siltumenerģijas realizācijas tarifs SIA "Krāslavas nami" un SIA „Krāslavas slimnīca" patērētājiem sastādīs Ls 34,50 par 1 MWh. Pastāvīga maksa par karsto ūdeni sastādīs Ls 0.80 (dzīvokļos ar dvieļu žāvētājiem) un Ls 0.40 (dzīvokļos bez dvieļu žāvētājiem), bet mainīga maksa par karsto ūdeni sastādīs Ls 2,00 par 1 m3 ūdens uzsildīšanu (visas cenas noradītas bez PVN).

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook