Tirgus aptauja fizisko aktivitāšu organizēšanai Aulejā, Izvaltā, Krāslavā un Robežniekos

Pretendenti tiek aicināti iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei "Veselību veicinošu fizisko aktivitāšu organizēšana Krāslavas novadā" līdz 29.11.2017. plkst. 10:00.

Pasākumu cikli tenisā, jogā, vingrošanā un nūjošanā atbilstoši grafikam organizējami no 2017. gada decembra līdz 2019. gada decembrim " līdz 10.11.2017. 

Tirgus izpēte tiek veikta Krāslavas novada domes projekta  īstenotā projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā" ietvaros.

Tirgus izpētes dokumentāciju skatīt zemāk. Papildus informācija pa tālruni 65620033.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook