Tirgus izpēte

Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz 2 (divu) nometņu organizēšanu Krāslavas novada bērniem 2022. gadā.

Nometnes mērķis ir vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot bērnus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību, it īpaši, akcentējot fizisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās profilakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometnes laikā bērniem jāgūst zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību profilakses darbībām, kā arī jāgūst iedvesmas un prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā.

Aicinām pretendentus iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei.

Detalizēta specifikācija pielikumā.

Pieteikšanās līdz 21.07.2022. plkst. 12.00.

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook