Turpinās Rīgas ielas rekonstrukcijas darbi

Krāslavas novada dome turpina īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LLI-006).

Projekta ietvaros Krāslavā tiek veikti Rīgas ielas posma (pk 271.750 km - 271.970 km) rekonstrukcijas darbi, kas paredz šajā ielas posmā atjaunot braucamās daļas segumu, ierīkot trotuārus un apgaismojumu, veikt caurtekas rekonstrukcijas darbus, izbūvēt lietus kanalizāciju, kā arī izbūvēt pieslēgumu pie Latgales ielas.

Rīgas ielas rekonstrukcijas darbus veic personu grupas „LCB&Nordecon". Kopš rekonstrukcijas darbu sākuma Rīgas ielas posmā ir veikti sekojošie darbi - ir pabeigta caurtekas un lietus kanalizācijas izbūve, ir veikta ceļa seguma un trotuāru demontāža ielas labajā pusē, ielas labajā pusē ir veikti nepieciešamie darbi ceļa seguma atjaunošanai. Tuvāko nedēļu laikā tiks pabeigti inženierkomunikāciju izbūves darbi, tika uzsākti asfaltēšanas darbi ielas labajā pusē, kā arī trotuāru izbūve.

Rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz š.g. septembra beigām. Krāslavas novada dome atvainojas pilsētas un Rīgas ielas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem. Atcerēties - tas ir ieguldījums mūsu nākotnē!

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook