TV Krāslavā būs lokālā slimnīca-10.09.09.

8.septembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi, kas nosaka veselības aprūpes finansēšanas kārtību. Šie grozījumi paredz arī finansējumu diennakts traumpunktu funkciju veikšanai slimnīcās, kuras pēc 1.septembra pārtrauca sniegt diennakts stacionāro palīdzību.

Tika precizēts arī  ārstniecības iestāžu saraksts, ar kurām tiek slēgti līgumi par stacionāro pakalpojumu sniegšanu , ieskaitot veidojamās slimnīcu apvienības. Šai sarakstā ir arī Krāslavas lokālā slimnīca.
 Kā informēja domes priekšsēdētājs G.Upenieks, tad  Veselības ministrijā pašvaldības jau ir pieteikušas veidot  Daugavpils reģionālās slimnīcas, Preiļu slimnīcas un Krāslavas slimnīcas apvienību.  Apvienība uzsāks darbu pēc reģistrācijas komercreģistrā.

Jāatceras, ka ilgu laiku nebija skaidrības par Krāslavas slimnīcas turpmāko likteni. Parakstu vākšana, pikets, tikšanās ar Saeimas deputātiem, vizīte pie Veselības ministres, lietā tika likts viss, līdz Ministru kabinets mainīja nostāju un Veselības ministre B.Rozentāle atzina, ka viņai neesot bijusi pilna informācija par attālumiem, kuri būtu veicami neatliekamajai palīdzībai, vedot slimniekus uz tuvāko slimnīcu.
Slimnīcas galvenais ārsts A.Jevtušoks ir gandarīts par šādu notikumu pavērsienu un atzīst, ka tikai pateicoties pašvaldības pūlēm un atbalstam izdevās nosargāt mūsu slimnīcu. Tātad turpmāk Krāslavas lokālajā slimnīcā slimniekus uzņems terapijas nodaļa ar  neiroloģijas gultām, ķirurģijas nodaļa, reanimācijas nodaļa un uzņemšanas nodaļa. Ātrā palīdzība būs pieejama visu diennakti.  Savās darba vietās varēs atgriezties liela daļa atlaisto darbinieku.
Atbilstoši Ministru kabineta lēmumam paredzēts no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem novirzīt finansējumu sešu miljonu latu apmērā kā papildu atbalstu slimnīcu apvienībā ietilpstošo ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstībai. Paredzēts, ka katra apvienībā ietilpstošā slimnīca varēs pretendēt uz finansējuma apmēru līdz 500 tūkstošiem latu.

 

Pilnīgāku informāciju Jūs varat iegūt noskatoties "Krāslavas vēstis" speciālizlaidumu - "Krāslavā slimnīca būs_10.09.2009."  sadaļā  videosižeti vai videoziņas.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook