Uzņēmējiem izsludināta atklātā grantu projektu konkursa 3.kārta ar būtiski uzlabotiem finansējuma nosacījumiem

Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, ir aptaujājuši Latgales uzņēmējus un, ņemot vērā uzņēmēju sniegtās atbildes, veikuši grozījumus atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” regulējošajos Ministru kabineta noteikumos un 18.08.2022. izsludina grantu konkursa trešo (noslēdzošo) kārtu ar labvēlīgākiem nosacījumiem.

Pēc grozījumu veikšanas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi paredz75 % atbalsta intensitāti ar minimālo finansiālo atbalstu 5 000  EUR un 20 000 EUR maksimālo finansiālo atbalstu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Tāpat ir palielināti arī robežlielumi uzņēmumiem, kas var pretendēt uz minēto konkursu, t.i. darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī var būt līdz 50 un tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 EUR.

Attiecināmās izmaksas, tāpat kā iepriekš, konkursa ietvaros ir:

  • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde;
  • Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
  • Maksa par darbinieku dalību mācībās (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
  • Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
  • Audita izmaksas.

Detalizētāka informācija un visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā Grantu shēma “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” šeit,  kā arī EEZ grantu mājas lapā šeit.

Projektu pieteikumus var iesniegt Latgales plānošanas reģionam no 2022. gada 18.augusta līdz 24. oktobrim, ieskaitot.

2022.gada 7.septembrī plkst.10:00 attālināti, izmantojot Zoom  platformu notiks konkursa informatīvais seminārs. Reģistrācija pieejama šeit. Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 6.septembrim.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”: www.eeagrants.lv. Kontaktinformācija: eeagrants@lpr.gov.lv.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

LPR LUC

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook