Uzsākti renovācijas darbi Krāslavas Varavīksnes vidusskolas dabaszinātņu kabinetos

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir uzsākta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā” īstenošana, kuru finansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds.

Projekta mērķis ir vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana prioritārajos mācību priekšmetos Krāslavas novadā. Pašlaik notiek renovācijas darbi trīs mācību kabinetos – ķīmijas, fizikas un matemātikas.Remontdarbus veic SIA „Vanpro” darbinieki un ir plānots, ka renovācijas darbi noslēgsies oktobra mēnesī.

Aina Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas projektu speciāliste

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook