Vācu jaunieši sakopj ebreju kapus Krāslavā

Vācu biedrība “LoT” jau vairāk kā 10 gadus ir iesaistījusies brīvprātīgajā darbā, piesaistot jauniešus un sakārtojot ebreju kapsētas visā Latvijā. Šogad divu nedēļu ilgās darba nometnes vieta ir Krāslava.

Krāslavas ebreju kapu uzkopšanā no 07.līdz 16.augustam darbojas septiņpadsmit jaunieši, galvenokārt no Vācijas, pa vienam no Itālijas un Vjetnamas, pirmajās dienās ar jauniešiem līdzdarbojās arī Krāslavas jaunatnes lietu koordinatore. Tiek novākti krūmu “džungļi”, pacelti un nostiprināti neskaitāmi nogāztie pieminekļi, lai varētu dokumentēt un arī iztulkot datus par apbedītajiem cilvēkiem. Viens no interesantākajiem atradumiem līdz šim ir puse no dzirnakmens, kas ir kādreiz izmantots kapakmens vietā. Grupas vadītājs Klaus Rex uzskata, ka darbu apjoms ir pārāk liels, lai visus darbus varētu pabeigt vienā gadā un tos, iespējams, vajadzētu turpināt arī nākošgad.

Ikdienā tehnisko atbalstu darbu veikšanai nodrošina pašvaldības aģentūra “Labiekārtošana K”. Krāslavas novada pašvaldība un tās iestādes atbalsta šo aktivitāti, nodrošinot naktsmītnes Krāslavas Valsts ģimnāzijas internātā un kopā ar Attīstības nodaļā vasaras praksē esošajām jaunietēm Elīnu Miglāni un Samantu Miglāni risinot organizatoriskus jautājumus. Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs un Vēstures un mākslas muzejs jauniešus iepazīstināja ar Krāslavas pils kompleksa, vietējās ebreju kopienas un novada vēsturi.

Saskaņā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja datiem Krāslavas ebreju kopiena dibināta jau 1764.gadā. Ebreju skaits pirms Otrā pasaules kara, 1935.gadā, bija 33,7% no pilsētas iedzīvotājiem; pilsētā darbojās divas sinagogas un divi lūgšanu nami, tika uzcelta ebreju skola.

Jebkurš krāslavietis vēl var iesaistīties kapu sakopšanas darbos! Darbu noslēguma pasākums, uz kuru ir aicināta arī ebreju kopienas Rīgā, kā arī Izraēlas un Vācijas vēstniecību pārstāvji, plānots 16.augustā plkst.14.00.

Latgales TV sižets par aktivitāti: http://www.lrtv.lv/zinas/jauniesi-no-vacijas-kopj-kraslavas-ebreju-kapus-7482

Foto no projekta arhīva.

 

Aktivitātes koordinatore Krāslavā,

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook