Vai Krāslava jau gatava? Krāslavas novada dome aicina novērtēt pēdējos piecos gados īstenoto attīstības politiku Krāslavas novadā

Cienījamais novada iedzīvotāj!

-

Šis ir īpašs gads - šovasar apritēja 10 gadi kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un tieši 5 gadi kopš Krāslavas novadam pievienojās 10 apkārtējie pagasti.

Pēdējo  gadu laikā novada infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstībā ieguldīti ievērojami Eiropas, valsts un pašvaldības līdzekļi, uzņēmēji radījuši jaunas darba vietas, statistika liecina par dzīves līmeņa augšupeju.

Vai veiktie ieguldījumi ietekmē arī Jūsu ikdienu?  Kā mainījusies Krāslava un novads pēdējo gadu laikā? Kā jūtamies šobrīd, kādi gribam būt nākotnē?

Krāslavas novada dome aicina Jūs novērtēt paveikto Krāslavas novadā pēdējo gadu laikā, līdz 17. novembrim atbildot uz Attīstības nodaļas sagatavotās aptaujas jautājumiem te https://docs.google.com/forms/d/1F8dWTTBcoN8snAFI89fH_2nU-5G8dunqBZGvv-UArCI/viewform

(komentēt iespējams arī krieviski).

Aptauja ir anonīma, atbildes izmantosim un publicēsim Krāslavas novada mājas lapā (http://kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/) apkopotā veidā.

Sadarbojoties Jūs sniegsiet savu ieguldījumu novada Attīstības programmas 2015. - 2018. aktualizēšanā un turpmākā mūsu novada izaugsmē.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook