Var pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās 14. Saeimas vēlēšanās

Krāslavas novada vēlēšanu komisija noteikusi (04.07.2022. rīkojums Nr. 2) pieteikšanās laiku Krāslavas novada pašvaldības vēlēšanu iecirkņu komisijās 14. Saeimas vēlēšanās.

Pieteikšanās termiņš: no 2022. gada 14. jūlija līdz 2022. gada 4. augustam.

Komisijas locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt darba laikā Krāslavas novada pašvaldībā (3. vai 12. kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā (tālr. 26672621, 26195753).

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka “Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums”. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa komisijā ir reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 vēlētājiem, kā arī attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļiem.

Prasības vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim:

  • Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli drīkst pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
  • Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļi nedrīkst būt Saeimas vai attiecīgās pašvaldības deputāti.
  • Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļi nedrīkst būt deputātu kandidāti vai kandidātu saraksta iesniedzēji.
  • Vienu un to pašu pārstāvi nevar pieteikt darbam vienlaicīgi vairākās vēlēšanu komisijās.

Krāslavas novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook