Vasaras nometnes Krāslavas novada pašvaldībā

Lai īstenotu psihoemocionālā atbalsta pasākumus Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām visā Latvijā uzsāka plānoto skolēnu vasaras nometņu organizēšanu. Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai skolēnu vasaras brīvlaikā.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 30.jūlijam plkst. 12.00:
1)    papīra formātā, pašrocīgi parakstīti, jāiesniedz Krāslavas novada Izglītības pārvaldei (Skolas iela 7, Krāslava); Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībai (Alejas iela 4, Dagda) vai
2)    elektroniskā formātā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesūta elektroniski e-pastā: izglitiba@kraslava.lv, dagda@dagda.lv.

Iesniedzamie dokumenti:
2)    Pieteikums atbilstoši apstiprinātai pieteikuma veidlapai;
3)    Nometnes tāme;
4)    Nometņu vadītāja apliecības kopija;
5)    Saskaņojums par nometnes norises vietu no attiecīgās iestādes vadītāja.

Papildus informācija par projektu iesniegšanu: 
1)    Anita Gžibovska, e-pasts: anita.gzibovska@kraslava.lv, tālr.26230043; 
2)    Ligita Nagļa, e-pasts: ligita.nagla@dagda.lv tālr. 29366163.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook