Vecāku skolā izskanējis mācību gada noslēguma zvans

Klasiskajā izlaidumu laikā, 2022. gada jūnijā, arī Krāslavas māmiņu kluba Vecāku skolā noslēdzās 2021. gada rudenī uzsāktās aktivitātes, sasniedzot iespaidīgu skaitu - apaļus simts organizētus pasākumus un vairāk nekā četrus simtus apmeklētāju.

Kovidpandēmijas apstākļos arī Krāslavas māmiņu klubs pievērsās tiešsaistes pasākumu rīkošanai, piedāvājot modernās dejas un krāsaino smilšu nodarbības. Jāsaka, ka tomēr klātienes nodarbības vecākiem un bērniem pie sirds gāja labāk, tika vairāk apmeklētas.

Lielu daļu nodarbību veltījām fiziskai veselībai, piedāvājot vispārējās vingrošanas pasākumus abās pirmsskolas izglītības iestādēs ar Zinaīdu Bernāti, tāpat arī mūsdienu modernās dejas ar Aleksandru Lukšu un Aleksandru Koļcovu. Gadskārtu svētkiem pielāgojām radoši veselīgos brančus ar Intu Reču un krāsaino smilšu nodarbības ar Danu Lahtionovu. Par bērnu psiholoģisko gatavību skolai, izdegšanas faktoriem, emociju kontroli sarunājāmies ar psiholoģi Ludmilu Vasiļjevu.

Māmiņu kluba Vecāku skolas aktivitātes balstās uz mūsu mērķa grupas idejām, vecāku un bērnu interešu aktualitātēm un iespēju salāgot tās ar finansētāja prasībām, apstākļiem. Piemēram, pirms pandēmijas aktuāla bija peldētapmācība un ūdens aktivitātes baseinā, taču pēdējos gados tās nebija iespējamas. Esam izveidojušas pozitīvu sadarbību ar pirmsskolas iestādēm, daļu aktivitāšu rīkojot dārziņos vecāku darba laikā.

Drīz atskanēs 1. septembra mācību gada zvans, tāpēc aicinām sūtīt interesējošās tēmas/darbības uz e-pastu - kraslavas.maminu.klubs@gmail.com.

Vecāku skolu finansē Krāslavas novada pašvaldības īstenotais ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/097„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā”, taču milzīgo organizatorisko darbu veica biedrība Ievas Maļinovskas vadībā.

Fotoattēli no Vecāku skolas 2021. - 2022. gada pasākumiem.

Gunta Ahromkina,
Krāslavas māmiņu kluba valdes locekle

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook