Veikta iedzīvotāju aptauja par novada attīstību

No 2010. gada 19. marta līdz 19. maijam Krāslavas novada dome novada attīstības programmas izstrādes ietvaros

aicināja iedzīvotājus izteikt domas par novada attīstību. Anketas bija pieejamas divās valodās elektroniskā formātā www.kraslava.lv un papīra formātā - pašvaldības „Krāslavas Vēstis”. Anketas varēja iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā, pagastu pārvaldēs. Uz aptaujas anketas jautājumiem atbildēja 112 iedzīvotāji (no tiem 14 krievu valodā, 111- latviešu valodā) vecumā no 20 līdz 77 gadiem. Aptaujas rezultāti pieejami šeit.  

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook