Veikta Krāslavas novada iedzīvotāju aptauja

No 2018. gada 17.līdz 31.jūlijam Krāslavas novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, iesaistoties novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē. Anketas bija pieejamas tiešsaistē, kā arī elektroniskā formātā (latviešu un krievu valodās) mājaslapās kraslava.lv, kraslavasvestis.lv, kā arī pašvaldības sociālajos profilos, un papīra formātā- pašvaldības “Krāslavas Vēstis” 17.jūlija numurā. Anketas varēja iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā un pagastu pārvaldēs.

Aptaujā piedalījās 322 respondenti. Balstoties uz aptaujas datiem, aktīvākie iedzīvotāji ir vecumā no 26 līdz 40 gadiem (36,6% jeb 118 respondenti), bet otrie aktīvākie ir cilvēki vecumā no 41 līdz 55 gadiem (30,1% jeb 97 respondenti).

Balstoties uz aptaujas datiem, iedzīvotāji informāciju par pasākumiem un attīstību Krāslavas novadā gūst lielākoties pašvaldības avīzē Krāslavas Vēstis un tās interneta mājaslapā kraslavasvestis.lv, to norādīja 70,6% jeb 226 aptaujātie.

Tika uzdots jautājums par nozīmīgākajām priekšrocībām Krāslavas novada attīstībai, un, pēc respondentu domām, tās ir tūrisma un atpūtas iespējas, tā uzskata 54,1% jeb 173 aptaujātie, kā otrā svarīgākā priekšrocība tika atzītas dabas vērtības (par to nobalsoja 47,5% jeb 152 aptaujātie), augstu tika novērtēts arī novada kultūrvēsturiskais mantojums (44,4% jeb 142 respondenti to uzskata par nozīmīgu). Kā galveno Krāslavas novada kultūrvēsturisko vērtību iedzīvotāji uzskata Grāfu Plāteru pils kompleksu (80,4% jeb 258 resp.), otrajā vietā ierindojas Daugavas loki ar 47% jeb 151 respondentu atbalstu.

Novada attīstībai ir svarīgi izvērtēt arī iespējamos riska faktorus. Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka vislielākais risks Krāslavas novadam ir jauniešu un darbaspējas vecuma iedzīvotāju aizplūšana (to atzīst 79,1% jeb 254 respondenti), otrs lielākais risks ir darba vietu trūkums (tā uzskata 63,9% jeb 205 respondenti), nopietni riski ir arī ceļu infrastruktūra un izglītības iestāžu likvidācija.

Par prioritāri veicamajiem darbiem Krāslavas novadā 2019.- 2025. gadā atbildi sniedza aptuveni mazāk kā puse no iedzīvotājiem jeb 187 respondents. Tika sniegti konkrēti piedāvājumi šādās jomās: ceļu un ielu infrastruktūra, pilsētas un pagastu labiekārtošana, uzņēmējdarbība, tūrisms, kultūra, izglītība, veselības aprūpe, transporta sistēma, drošība u.c. Aptaujāto vidū ļoti pieprasīta ir Daugavas promenādes būvniecība.

Bet, neskatoties uz visiem darbiem, kas vēl ir veicami, 93,3% aptaujāto jūtas laimīgi, dzīvojot Krāslavas novadā, kas liecina par to, ka Krāslavas novads turpinās attīstīties, jo šeit dzīvo cilvēki, kuri mīl un ciena savu savu dzimto zemi. Kopā mēs radīsim vidi, kura apmierinās katru, galvenais ir diskutēt, domāt un darīt!

 

Informāciju apkopoja Samanta Sozvirska,

Krāslavas novada Attīstības nodaļas projektu koordinatore

(Skolēnu vasaras nodarbinātības programma)

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook