Veselības dienas 2018

Krāslavas novada dome veic tirgus izpēti un aicina iesniegt piedāvājumu cenu salīdzināšanai Veselības dienu organizēšanai 2018. gadā (detalizēta

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

informācija pielikumā). 

 

 

Pretendents var pieteikties vienas Veselības dienas organizēšanai.  

 

Pieteikties Veselības dienas organizēšanai var līdz 19.februārim, iesniedzot atbilstošus dokumentus. Veselības dienas plānots organizēt arī  2019. gadā.

 

 

Pasākumu finansē ESF  un Latvijas Valsts projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. 

 

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook