Veselības veicināšanas pasākumi 2019.gada martā

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros turpinās  nodarbības    peldētapmācībā, pasākumu cikli bērniem ar īpašām vajadzībām fizioterapeita vadībā pirmskolas izglītības iestādē “Pienenīte”. “Senioru skolas” nodarbības un sirds, asinsvadu un onkoloģiskās veselības profilakses dienas „SOS profilakse” tiek organizētas pagastu centros (skat. grafiku). “Krāslavas māmiņu klubs” martā aicina vecākus uz “Topošo vecāku skolas” lekcijām un ģimenes ar bērniem uz pasākumu “Veselīgi radošais brančs”.

Fotogrāfijas - biedrības “Pieci airi” nodarbības “SOS profilakse”.

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā:

Inta Murāne

Krāslavas novada Attīstības nodaļas

projektu koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook