Veselības veicināšanas pasākumi augustā

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros augusta mēnesī notiks  pasākumi plašam interesentu lokam un dažādām mērķa grupām.

Tiek plānotas 4 nometnes bērniem, 2 veselības dienas, uzsākti jauni fizisko aktivitāšu nodarbību cikli tenisā un nūjošanā, turpinās garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi senioriem (t.sk. novada pansionātos).

Aicinu iepazīties ar piedāvāto pasākumu grafiku pielikumā un sekot līdzi informācijai, kuru publicē šo pasākumu organizatori - kontaktinformācijai,  nodarbību tēmām, norises vietām un  laikiem.

Visi organizētie pasākumi un nodarbības projekta ietvaros ir bezmaksas un šobrīd tiek īstenotas klātienē.

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā.

Inta Murāne
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook