Veselības veicināšanas pasākumi jūnijā

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros arī jūnija mēnesī notiks  pasākumi plašam interesentu lokam un dažādām mērķa grupām.

Jūnija mēnesī tiek plānotas pirmās nometnes bērniem, ir noslēgti līgumi par astoņu nometņu organizēšanu, uzsākti jauni fizisko aktivitāšu nodarbību cikli tenisā un nūjošanā, turpinās garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi senioriem (t.sk. novada pansionātos).

Aicinu iepazīties ar piedāvāto nodarbību grafiku pielikumā un sekot līdzi informācijai, kuru publicē šo pasākumu organizatori - kontaktinformācijai, nodarbību tēmām, norises vietām un laikiem.

Visi organizētie pasākumi un nodarbības projekta ietvaros ir bezmaksas un šobrīd tiek īstenotas klātienē.

Inta Murāne
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook