Veselības veicināšanas pasākumi sāksies oktobrī

Krāslavas novada dome saskaņā ar veiktajām tirgus izpētēm ir uzsākusi  ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) aktivitātes nākošajam trīs gadu periodam. Oktobra mēnesī startēs “Interešu grupu fizisko aktivitāšu nodarbības” – vingrošana ūdenī un fitnesa/spēka vingrojumi. Pasākumus administrēs un organizēs  biedrības “Krāslavas māmiņu klubs” un “Basketbola klubs “Krāslava””.

Savukārt “Garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas” pasākumus senioriem un pansionātu iemītniekiem īstenos biedrība “Pieci airi”, biedrība “Krāslavas māmiņu klubs” aicinās vecākus un bērnus uz daudzpusīgām un izglītojošām “Vecāku skolas” nodarbībām. Oktobrī Krāslavas peldbaseinā tiks uzsākta peldētapmācība pirmskolas vecuma bērniem un vēl tiks piedāvātas nodarbības ar fizioterapeitu.  Līdz šim īstenojot projektu, ir izveidojusies pārliecība, ka veselīgs dzīves veids – fizisko un garīgo aktivitāšu pietiekams līmenis, pareizs uzturs un iesaiste sociālajās grupās/darbībās, tie ir priekšnosacījumi ilgstošai veselības saglabāšanai un veicināšanai.

Sekojiet informācijai arī Facebook profilā “Esi vesels Krāslavas novadā”.

Ikviens tiek aicināts piedalīties pasākumos!

Detalizēts nodarbību grafiks pielikumā:

 

Inta Murāne

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

Projektu speciāliste

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook