„YOUTH FOR NATURE” jaunieši pēta pilsētas un dabas parkus

Jauniešu projekta „YOUTH FOR NATURE” dalībnieki no 8.06. līdz 10.06. piedalījās pirmajā parku plānošanas darba grupā,

-

-

-

-

-

kuras laikā apmeklēja parkus Viļņā un Siguldā, apskatot un izpētot tos plašāk, kā arī aktīvi  piedalījās parku plānošanas seminārā, kuru vadīja ainavu arhitekte Iveta Grīviņa.

Jaunieši radoši izpaudās ainavu arhitektu lomās un veidoja savas pirmās skices. Šīs darba grupas turpinājums sekos oktobrī, kad jaunieši piedalīsies savu pašvaldību atpūtas vietu plānošanā pilsētas un dabas parkos kopā ar ainavu arhitektiem un plānošanas speciālistiem.

Parku plānošanas darba grupas rezultātā tiks izveidota tehniskā dokumentācija atpūtas vietām Krāslavas grāfu Plāteru parkam, Bruņinieku laukumam Daugavpils novadā un Vyzuonaitis parkam Utenā.

Projekta dalībnieki - vidusskolēni no trim pašavlībām – Krāslavas, Daugavpils un Utenas.

Krāslavas novadu pārstāvēja un aktīvi darbojās Kristīne Gornika (Krāslavas Valsts ģimnāzija), Linda Pizāne, Inga Kudina (Krāslavas Varavīksnes vidusskola).

Projektu  līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, Krāslavas novada dome, Daugavpils novada dome un Utenas pašvaldības administrācija projekta LLIV-321 „Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā ” ietvaros.

 

Projekta vadītāja

Juta Bubina

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook