Ir pabeigti darbi objektā ““Ceļš uz Šķipu gateri” pārbūve”

Projekta 3.3.1.0/20/I/003 “Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras nodrošināšana Krāslavas novadā”  ietvaros ir pabeigti plānotie pašvaldības ceļa “Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts) pārbūves darbi. Būvdarbu kopējās izmaksas sastādīja EUR 113 193.16 (bez PVN). Pārbūves darbu tehnisko uzraudzību nodrošināja SIA “INRI”, bet autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts Rīga”.

Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu fizisko personu un zemnieku saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.  Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām gūs 1 uzņēmums, kas apliecināja, ka izveidos 3 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 40 000.00 apmērā.

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

656 20284