Modernākā dienesta viesnīca Latvijā

Krāslavā ir gatava dienesta viesnīca, kura ir tapusi Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4) ietvaros, lai nodrošinātu jauniešiem ērtus un patīkamus uzturēšanās apstākļus.

Dienesta viesnīca nodrošinās ērtības jauniešiem, kuri nedzīvo izglītības iestāžu tuvumā. Ēkas būvniecība un ēkas mēbeļu izstrāde pēc dizaina projekta tika veikta, īstenojot ES fondu projektu “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4), kura ietvaros pavisam ir veikti ieguldījumi divās Krāslavas novada izglītības iestādēs – Krāslavas ģimnāzijā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Dienesta viesnīcas ēkā ir 20 divvietīgās istabiņas, 4 trīsvietīgās istabiņas,tai skaitā 4 istabiņas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kopumā dienesta viesnīcā iespējams izmitināt 52 personas. Ēkā ir virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, mācību un atpūtas zāle, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

Dienesta viesnīcas istabiņu iekārtošanai tika veikts dizaina projekts, kuru izstrādāja “Latgales dizaina biedrība” un balstoties uz tā, tika veikta specializēto mēbeļu izgatavošana. Mēbeļu izgatavošanas iepirkuma konkursā tika apstiprināts uzņēmums SIA “Illustrator”. Sākotnēji izstrādājot dizaina projektu mēbeļu risinājumiem tika ņemti vērā visi nepieciešamie nosacījumi, lai istabiņas būtu maksimāli funkcionālas, mājīgas un modernas. Ņemot vērā arī jauniešu aktivitāti, tika pārdomāts par mēbeļu izturību un drošību. Svarīgi bija pārdomāti izmantot istabiņas platību, lai tajās pietiktu vietas, gan mantu uzglabāšanai, gan darba zonu sadalījumam un atpūtai.

Projekta sākotnējā vīzija un iecere tika sasntiegta veiksmīgi! Panāktais rezultāts priecēs jaunās mājas iemītniekus, kuri pavadīs jaunajā dienesta viesnīcā vidusskolas mācību posmu.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR. Projekta ilgums līdz 2022.gada 28.februārim.

 

Juta Bubina,

projekta vadītāja

M. Kuļgajeva un V. Blusa foto.