Modernās skolas Krāslavā

Neskatoties uz vasaras karsto svēlmi un atvaļinājumu laiku, Raiņa ielā 25 veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4) ietvaros.

Dienesta viesnīcas būvdarbus veic SIA „Jēkabpils PMK”. Šobrīd ir pabeigti pirmā un otrā stāva mūrēšanas darbi. Turpinās ventilējamo fasāžu stiprinājuma elementu uzstādīšana un sienu apmešanas sarbi. Noris jumta koka konstrukcijas montāža un griestu karkasa izbūve. Turpinās iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas darbi, elektrisko vājstrāvu tīklu izbūve, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma izbūve un elektrisko sakaru sistēmas elektroapgāde.

Projekta ieviešanas ietvaros ir noslēdzies iepirkums par mēbeļu piegādi Krāslavas Valsts ģimnāzijai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai. Mācību klašu labiekārtošana ir paredzēta ar specializētām un ergonomiskām mēbelēm gan skolēniem, gan skolotājiem. Ergonomiskās mēbeles piegādās Somijas ražotājs ISKU. Mēbeļu pārstāvis ISKU Latvijā nodrošina modernu un krāsainu dizainu, pārdomātus risinājumus, ilgi kalpojošas skolas mēbeles ar 5 gadu garantiju.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā ar jaunajām mēbelēm tiks aprīkots robotikas kabinets, 2 informātikas kabineti un 14 mācību klases.

Savukārt Krāslavas Varavīksnes vidusskolai ir paredzēts labiekārtot robotikas kabinetu, 2 informātikas kabinetus un 8 mācību klases.

          Šobrīd noris iepirkumu konkurss Krāslavas Varavīksnes vidusskolas multifunkcionālās zāles aprīkojumu iegādei. Tas ietver sevī skaņas iekārtu un videoiekārtu uzstādīšanas pakalpojumus.

          Turpinot īstenot informāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi Krāslavas Valsts ģimnāzijai un Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika iegādāta programmatūra ActivInspire Professional Edition. ActivInspire programmatūra saņēmusi vairākas starptautiskas godalgas un ir lielisks rīks interaktīvo mācību nodarbību veidošanā, piedāvājot plašu klāstu ar digitālajiem resursiem un jau gataviem interaktīvajiem materiāliem.

Ar šīs programmatūras palīdzību skolēni dinamiski un akadēmiski izmantos iepriekš iegādātos interaktīvos ekrānus, portatīvos datorus un planšetes. Pasniedzējiem tas būs lielisks rīks interaktīvo mācību nodarbību veidošanā, piedāvājot plašu klāstu ar digitālajiem resursiem un jau gataviem interaktīvajiem materiāliem.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.

Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

Juta Bubina,

projekta vadītāja

Vladimira Blusa foto.