Par Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes projektu

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “TAUPI” 2021.gada nogalē ir veikti saules kolektoru sistēmas ierīkošanas darbi siltā ūdens sagatavošanai peldbaseina ēkas vajadzībām. Darbi ir veikti projekta "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai" 4.2.2.0/20/I/008 ietvaros.

Būvdarbu līguma ietvaros ir izbūvēta saules kolektoru sistēma, kas sastāv no 56 saules kolektoriem (TS 500 ThermoSolar) ar kopējo jaudu 100,856 kW. Saules kolektoru sistēmai ir jāveic ūdens priekšsildīšana pirms centrālo siltumtīklu karstā ūdens siltummaiņā, tādējādi nodrošinot pilnīgu vai daļēju siltā ūdens sagatavošanu ar saules enerģiju. Liekā enerģija tiek novirzīta baseina sildīšanai.

Līdz š.g. aprīlim sistēma ir saražojoši enerģiju 3516,30 kWh apjomā.

Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada beigām.

Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 198 407.10, projekta attiecināmās izmaksas plānotās EUR 161 807.54 apmērā, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 137 536.41 (85.00%), projekta neattiecināmās izmaksas sastāda EUR 36 599.56 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada pašvaldība