Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā,Krāslavas novada būvvalde būvniecības lietā BIS-BL-363929-1475 ir pieņēmusi lēmumu Nr. BIS-BV-5.2-2022-2 par publiskās apspriešanas nepieciešamību Stāvlaukuma izbūvei Rīgas ielā 34, Krāslavā, kad.Nr.60010010032.