Satiksmes organizācijas izmaiņas Grāfu Plāteru ielā Krāslavā

Sakarā ar objekta “Ēkas Grāfu Plāteru ielā 10, Krāslavā, pārbūve ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam”, būvniecības darbiem laika posmā no 2022.gada 20.aprīļa līdz 9.novembrim tiek ieviestas sekojošas satiksmes organizācijas izmaiņas:

  • virzienā no Sauleskalna ielas krustojumā ar Pils ielu ir atļauts braukt tikai pa labi uz Pils ielu;
  • virzienā no Pils ielas krustojumā ar Sauleskalna ielu un Grāfu Plāteru ielu ir aizliegts nogriezties pa labi uz Grāfu Plāteru ielu (Grāfu Plāteru iela konkrētajā būvdarbu posmā izbraucama tikai virzienā no pilsētas centra).

Būvdarbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils PMK”, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Māris Dimants.

Būvdarbi tiek īstenoti ERAF līdzfinansēta projekta Nr.9.3.1.1/18/I/021Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā” ietvaros. Projekta galvenās darbības Plāteru ielā 10 Krāslavā ir jauna ģimenes videi pietuvināta pakalpojuma izveide astoņiem Krāslavas novada ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam.

Kopējais projektā plānotais attiecināmais finansējums visām projekta aktivitātēm ir 816 203,00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums sastāda 536 570,64 EUR, valsts budžeta dotācija 27 082,58 EUR, pašvaldības finansējums 214 310,36 EUR, valsts budžeta finansējums 38 239,42 EUR.

Projekta kopējais ilgums ir 36 mēneši, projekta darbība plānota no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja