Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Reģ. Nr. 4251900581

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava, LV-5601, Latvija

Tālrunis: +371 29661865

E-pasts: bjc@kraslava.lv

 

Direktore: Elfa Bižāne

Tālrunis: +371 29661865

E-pasts:elfa.bizane@kraslava.lv

 

Metodiķe: Sanita Kumpiņa

Tālrunis: +371 26172119

E-pasts:sanita.kumpina@kraslava.lv

 

Lietvede: Aina Guba

Tālrunis: +371 29255396

E-pasts:aina.guba@inbox.lv

 

Norēķinu rekvizīti:

Krāslavas novada Izglītības pārvalde / Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs

Juridiska adrese:  Skolas iela 7, Krāslava, LV-5601
PVN maksātāja  Nr. 90011337202
Banka: Valsts kase Bankas kods ( BIC/SWIFT kods) : TRELLV22
Konta Nr.  LV44TREL981429200200B