Par mums

    Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs ir Krāslavas novada domes dibināta un Krāslavas  novada Izglītības  pārvaldes padotībā esoša  pastarpinātās pārvaldes interešu izglītības iestāde.

    Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības ( Izglītības likums)

    Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs (BJC) piedāvā daudzveidīgas, kvalitatīvas interešu izglītības programmas bērnu un jauniešu  saturīgai brīvā laika pavadīšanai; organizē pulciņu nodarbības, izstādes, skates, konkursus,  seminārus   novada bērniem, jauniešiem un pedagogiem; veic  informatīvi izglītojošo darbību  vecāku vidē;  izstrādā un īsteno projektus; organizē radošās darbnīcas, vasaras nodarbes; koordinē interešu izglītības metodisko darbu novadā; nodrošina valsts nozīmes, novada, reģiona posmu norises.

    Kāpēc iesaistītes?

     Bērnu un jauniešu centra pulciņos var lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Šeit  ir iespēja attīstīt savas spējas, talantu, gūt jaunu pieredzi, iemaņas, dzīvei derīgu papildizglītību un darīt to, ko nedara visi. Varbūt tieši tā var atrast savu dzīves aicinājumu un jaunus draugus, kuriem ir līdzīgas intereses.

Nāc, rodi un  radi!  

 

    Vēsture

    1959.gada pavasarī  Krāslavā  Lāčplēša ielā  tiek  atvērts   bērnu ārpusskolas  nodarbību centrs  - Pionieru nams. Pirmais direktors bija Pjotrs Ļudvikovs (līdz 1964.g.). Pirmajos gados bērni varēja nodarboties pulciņos: mūzikas, foto,  galda tenisa, rokdarbu, tūristu, akordeona, jauno tehniķu.

    Pēc Ļudvikova par direktori strādāja Irēna Paņko. Pēc tam direktori bija:

  • Leonora Bikova-Urbanoviča līdz 1968.g.
  • Dina Grigorjeva ( 1968  - 1982)
  • Ināra Lesniece  (1983-1987)
  • Rita Vekšina (1987-2019)

    Gadu gaitā mainījās arī iestādes atrašanās vietas. Kādu laiku Pionieru nams bija izvietots nelielā telpā blakus bijušajam Sporta namam “Vārpa”. 1968.gadā tika pārcelts uz bijušo Krāslavas astoņgadīgās skolas divstāvu ēku pilsētas parkā. 1981.gadā ir nojaukta  Pionieru nama vecā ēka, uzcelta  jauna. 1982.gadā notika   Pionieru nama  jaunās ēkas atklāšana  Krāslavas pilsētas parkā Grāfu Plāteru ielā 6 . Kopš 1990. gada septembra šai ārpusskolas iestādei ir jauns nosaukums – Bērnu un jauniešu interešu centrs. 1998.gadā rudenī centrs tiek pārcelts uz patversmes "Mūsmājas" darbnīcu ēku, 2001.gadā rudenī- uz Krāslavas kultūras namu. Kopš 2014.gada septembra Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs  atrodas  Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkā   Raiņa  ielā 25.