Īpašuma atsavināšanas un izsoļu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ārija Leonoviča

Komisijas locekļi: Gunta Miglāne, Jānis Mančinskis, Jeļena Hodarenoka

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Anita Kriviņa, Jolanta Pauliņa, Edgars Ciganovičs, Ineta Danovska

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Elita Bohāne, Sarmīte Loce, Diāna Maculeviča

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Komisija par tiesiskuma uzraudzības darījumos ar lauksaimniecības zemi

Komisijas priekšsēdētāja: Viktorija Lene

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Valērijs Ļebedkovs

Komisijas locekļi: Inga Eizenberga, Edgars Ciganovičs, Valērijs Masjuks, Jolanta Pauliņa, Ainārs Streļčs

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Zemes nomas tiesību komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Valērijs Masjuks

Komisijas locekļi: Jolanta Pauliņa

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Kristīne Azina

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Pēteris Jacina

Komisijas sekretāre: Solveiga Sergejeva

Komisijas locekļi: Žanna Drozdovska, Igors Guba, Larisa Varnase, Jolanta Zvidriņa, Edgars Tjarve, Rolands Adamovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Mančinskis

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Gunta Miglāne

Komisijas locekļi: Sarmīte Puncule-Japiņa, Ineta Danovska, Inta Murāne, Inese Vorslova, Kristaps Pauniņš

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Dagdas pilsētas un pagastu apvienības iepirkumu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Artjoms Gekišs

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Kristīne Azina

Komisijas locekļi: Ināra Tukiša, Tatjana Munda, Oksana Rutka

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Publisku pasākumu rīkošanas pieteikumu izskatīšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Edgars Ciganovičs, Žanis Škagals, Inese Plesņa

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Aleksandrs Jevtušoks, Aivars Trūlis, Lidija Miglāne, Inese Vorslova

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Simbolikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Viktors Aišpurs

Komisijas locekļi: Inga Pudnika-Skerškāne, Ineta Danovska, Olga Gekiša, Sanita Karpoviča

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanas komisija

Komisijas locekļi: Solveiga Sergejeva, Ilona Bidzāne, Valdis Grizāns

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Medību koordinācijas komisija

Komisijas locekļi: Raitis Azins, Roberts Kuznerevičs, Egils Muskars, Viktors Friliņš, Aldonis Utināns, Dmitrijs Zalbovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Gunārs Upenieks

Komisijas locekļi: Aivars Trūlis, Viktors Aišpurs, Edgars Ciganovičs

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Žanis Škagals, Arvīds Žvirblis, Roberts Kuzņerevičs, Mārtiņš Bogdanovs, Ilona Berga, Ivars Plivčs, Igors Čerņavskis, Dmitrijs Krivenko, Andris Plinta

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Starpinstitucionālās sadarbības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Trūlis

Komisijas locekļi: Snežana Petroviča, Regīna Pauliņa, Žanna Drozdovska, Larisa Varnase, Jolanta Zvidriņa, Inta Ļaksa, Jānis Platacis, Pēteris Jacina

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas vadītāja un logopēde: Rasma Graše

Komisijas psiholoģes: Vineta Kornejeva, Diāna Krilova

Komisijas speciālie pedagogi: Tatjana Kromāne, Leonora Lune

Komisijas ārsts: Aleksandrs Jevtušoks

Notiek: pēc nepieciešamības

 

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Zane Ločmele

Komisijas locekļi: Kristaps Pauniņš, Aina Dzalbe, Edgars Ciganovičs, Oksana Rutka, Elfa Bižāne, Aleksandra Romanova

Notiek: pēc nepieciešamības