Paziņojums par publiskās apspriešanas nepieciešamību

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā,Krāslavas novada būvvalde būvniecības lietā BIS-BL-363929-1475 ir pieņēmusi 19.01.2022. lēmumu Nr.BIS-BV-5.2-2022-2 par publiskās apspriešanas nepieciešamību Stāvlaukuma izbūvei Rīgas ielā 34, Krāslavā, kad.Nr.60010010032.            

Atsaucoties uz ierosinātāja 18.03.2022. iesniegumu Nr.BIS-BV-22.4-2022-2630 ar lūgumu pagarināt izpildes termiņu, Krāslavas novada Būvvalde pagarina 19.01.2022. lēmuma Nr.BIS-BV-5.2-2022-2 par publiskās apspriešanas nepieciešamību izpildes termiņu līdz 29.04.2022.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook