Veselības skrējiens “Krāslavas slimnīcai - 150”

Sacensības notiks 2021. gada 7. augustā Grāfa Plātera ielā 2, Krāslavā. Reģistrēšanās un numuru izsniegšana no plkst. 13.00 līdz plkst. 13.45. Bērnu un tautas skrējienam - no plkst.14.00 līdz plkst. 14.45. (Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī)

Sacensības organizē Krāslavas Sporta skola sadarbībā ar Krāslavas pašvaldību un Krāslavas slimnīcu. Sacensībās var piedalīties ikviens aktīvas atpūtas cienītājs, kura fiziskās sagatavotības līmenis ir atbilstošs, lai veiktu savam vecumam attiecīgo skriešanas distanci. Vairāk informācijas nolikumā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook