Jauniešu klubs “Filantropi”

 Ir paredzēts pusaudžiem un jauniešiem vecumā no 15 gadiem līdz 25 gadiem. Jauniešu klubs “Filantropi” – tā ir iespēja gūt prasmes un iemaņas, kuras noteikti noderēs turpmākajā dzīvē. Filantropija ir vēlme veicināt citu cilvēku labklājību, īpaši ar dāsnu ziedojumu labiem mērķiem. Svarīgākais kluba mērķis ir uzlabot jauniešu zināšanu un prasmju apguvi nozīmīgās cilvēka darbības jomās, sniegt iespēju attīstīt lietpratību, darbojoties reālajai dzīvei maksimāli pietuvinātās situācijās.
      Audzēkņiem ir iespēja iepazīst sociālo filozofiju, improvizācijas mākslu, attīstīt  fantāziju, apgūt komandas saliedēšanas, līderības prasmes, prasmi  izteikt savu viedokli, diskutēt un piedalīties debatēs, organizēt pārdomu vakarus, tikties  ar dažādu profesiju pārstāvjiem .

Pulciņa skolotāja – Alise Samsonoviča.

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava