Krāslavas BJC foto pulciņš “Kadrs”

Pulciņš dod iespēju apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas  fotografēšanā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, iegūt zināšanas  fotogrāfijas žanros. Apgūstot  prasmes,  pielietot un prezentēt  savu darbu, piedalīties  novada  un valsts konkursos, ekskursijās, projektos.

Pulciņa skolotājs – Anatols Kauškals

Adrese:  Rīgas  iela 26, Krāslava