Krāslavas BJC peldēšanas prasmju attīstīšanas pulciņš

Pulciņā ir iespēja apgūt pamata vingrinājumus, lai varētu brīvi un droši justies gan baseinā, gan atklātos  ūdeņos. Nodarbībās bērni  iepazīst  ūdens īpašības, ķermeņa  pārvietošanās iespējas ūdenī, drošas uzvedības noteikumus,  apgūst  peldēšanas veidus (kraula uz  krūtīm, kraula uz muguras, brasa paņēmieni un lēciens ūdenī).         Nodarbības notiek Krāslavas baseinā . Maksa par baseina izmantošanu (viena nodarbība) -0.50 eiro.       

Pulciņu skolotāji – Dmitrijs Duškins, Natālija Kovaļova

Adrese:  Raiņa   iela 25, Krāslava