KRĀSLAVAS BJC SPORTA TŪRISMA PULCIŅŠ „SAPSAN”

Ir paredzēts pusaudžiem un jauniešiem vecumā no 11 gadiem. Sporta tūrisms iesācējiem – tā ir iespēja gūt prasmes un iemaņas, kuras noteikti noderēs turpmākajā dzīvē. Nodarbības notiek Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Robežnieku pamatskolas sporta zālē. Alpīnisma pamatiemaņu apmācībām uzbūvēta kāpšanas siena. Siltā laikā nodarbības notiek ārā, mežā.

Audzēkņi vingrinās ātrumā, spēkā, izturībā, veiklībā, lokanībā, līdzsvarā, mācās sniegt pirmo palīdzību. Dalībnieki prot organizēt tūrisma pārgājienus, piedalās tūrisma sacensībās: tūrisma tehnikā, stafetēs un šķēršļu joslās, kā arī paši organizē tās bērniem un jauniešiem. Pēdējos gadus Latvijas čempionātā tika izcīnītas godalgotas vietas.

Pulciņa skolotāja: Alise Samsonoviča

Adrese: N. Rancāna 4, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās