Krāslavas BJC šūšanas, modelēšanas pulciņš „Meistarstiķis”

Dekoratīvi lietišķās mākslas pulciņā „Meistarstiķis” darbojas 8-18 gadus veci bērni un jaunieši. Audzēkņi mācās darboties ar šujamadatu, šķērēm, šujmašīnu, mērlenti. Šīs prasmes bērni pielieto, izgatavojot pašu darinātas mīļmantiņas, aksesuārus, interjera priekšmetus, tērpus. Prezentējot pašu šūtos tērpus, audzēkņi mācās skatuves, kustību kultūru.

Bērni pēta tērpu vēsturi, apģērbu valkāšanas kultūru, krāsu mācību. Pulciņa nodarbībās audzēkņi rod prasmes un iedvesmu, kas palīdz tālākas profesijas izvēlē. Darbojas divas grupas – pirmais mācību gads un grupa ar pieredzi. Audzēkņi piedalās novada un valsts skatēs, pasākumos.

Pulciņa skolotāja - Aina Guba.

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava