Krāslavas BJC tautas deju kolektīvs “Pastaliņas”

Bērnu deju kolektīvs “Pastaliņas” savu darbību uzsāka 2002.gadā kā Krāslavas pamatskolas pulciņš. 2006.gadā, gatavojoties Starptautiskajam festivālam “Zeme zem baltajiem spārniem” Mozirā (Baltkrievija), kolektīvam tika dots vārds – “Pastaliņas”. No šo festivāla kolektīvs atgriezās ar uzvaru – iegūto 1.vietu! “Pastaliņu” pirmais sastāvs ir piedalījies Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2005. un 2010.gadā.

Šī brīža “Pastaliņu” vecākā grupa izveidojās 2014.gada septembrī kā 1.klases deju kolektīvs. “Pastaliņas” izmanto izdevību dejot visur, kur aicina – Valsts svētku koncertos, Ziemassvētku tirdziņos, Jezupa dienas Sadančos, Pilsētas svētkos, Dejas dienai veltītajos koncertos, citu kolektīvu jubilejas pasākumos. Pirmie lielie panākumi ir piedalīšanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015.gadā (1.klasē). 2016.gadā tika uzsākta gatavošanās 100 – gades Deju svētku lieluzvedumam “Māras zeme”, tika iestudētas dejas kopā ar jauniešu deju kolektīvu “Raita”, vidējās paaudzes “Jautraviņu”, senioru “Rūtoj” un 2017.gada pavasarī skatē iegūta Augstākā pakāpe.  Šis rezultāts deva iespēju iekļūt to 40 bērnu deju kolektīvu vidū, kas turpināja darbu pie repertuāra un piedalījās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos Rīgā 2018.gadā. 2018.gada rudenī “Pastaliņas” uzsāka gatavoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – 2019.gada skatē iegūta Augstākā pakāpe. 2019.gada vasarā kolektīvs piedalījās Starptautiskajā festivālā Polijā Polanca Wieļka, kur ieguva 1.vietu!

Šobrīd kolektīvam ir 3 grupas – 2.klašu, 3.klašu un 6-8.klašu pulciņi.

“Pastaliņu” dejotājiem patīk eksperimentēt – savienot tautas deju ar hip-hopu, dejot kopā ar lielākiem/vecākiem kolektīviem, izvēlēties interesantu un sarežģītu repertuāru, tāpēc viņu uzstāšanās koncertos vienmēr ir gaidīta.

Pulciņa skolotājas – Valda Timule, Marta Andrukoviča

Adrese:  Rīgas  iela 26, Krāslava