Krāslavas BJC tehniskās modelēšanas pulciņš

Pulciņš paredzēts sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem un jauniešiem. Tehniskā modelēšana - vienkāršu dažāda profila modeļu, konstrukciju un tehnisku risinājumu konstruēšana un izgatavošana. Bērni varēs attīstīt vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas, radošās spējas, radošas darbības pieredzi tehniskās jaunrades jomā, apgūs un pilnveidos prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem instrumentiem un materiāliem.

Pulciņa skolotājs – Valērijs Rojenko

Adrese:  Rēzeknes iela 39, Krāslava