Krāslavas BJC veidošanas pulciņš

Pulciņš paredzēts dažāda vecuma bērniem un jauniešiem no 7 līdz 18 gadiem. Nodarbībās audzēkņi strādā ar dažādiem materiāliem. Veidošana – trīsdimensiju māksla, kurā mākslas tēlu veido, „atņemot” (atskaldot) akmenī, kokā vai „pieliekot” (veidojot mālā, plastilīnā, ģipsī). Veidošana ir nodarbība, kurā skolēni izprot formas plastiku un apjoma veidošanas pamatprincipus. Veidošanas nodarbības audzēkņi strādā ar dažādiem materiāliem: polimērmālu,.cietējošo plastiku, modelēšanas masu, mālu, plastilīnu, ģipsi, papīra mīkstās masas, no papjē mašē. Tas ir ne tikai interesants laika pavadīšanas veids, bet arī nodarbības, kas labi attīsta sīko motoriku, radošo domāšanu un spēju analizēt. Veidošanas tehnikas ar savu košumu raisa fantāzijas virpuli un palīdz izpaust savas emocijas.

Pulciņa skolotāja: Larisa Kizjalo.

Adrese:  Raiņa iela 25, Krāslava