Aiziet vasarā!

Mācību gads Bērnu un jauniešu centrā noslēdzās, bērnu rosība turpinājās, un mēs iegājām vasarā ar radošām nodarbēm. Bet nedaudz atskatīsimies atpakaļ…

Pavasara mēneši bija ražīgi . Sporta tūrisma pulciņa audzēkņi parādīja labus rezultātus Latvijas čempionātā un meistarsacīkstēs Latvijas skolēnu 74. spartakiādē, kas notika Jelgavas novadā. Klubs “Saulessvece” kopā ar Aleksandrovas pamatskolu organizēja sadraudzības turnīru “Boccio -2022”. Folkloras kopa “Mozī latgalīši” piedalījās Latvijas bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānu novadā. Mūsu tautas deju kolektīvi “Pastaliņas” un “Jumis” priecēja skatītājus deju svētkos Krāslavas kultūras namā un piedalījās XVII deju svētku lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuāra pārbaudes pasākumā.

Mācību gada noslēgumā Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā dažādu vecumposmu un darbības jomu audzēkņiem tika organizēts pasākums “Aiziet vasarā!” Atskatījāmies uz paveikto, vērtējām, teicām paldies skolotājiem un audzēkņiem par ieguldīto darbu gada garumā. Pasākuma laikā audzēkņiem bija iespēja interesanti un jautri pavadīt laiku kopā.

Vasara sākās ar tradicionālajām radošām nodarbēm “Nāc, rodi un radi!”. 22 Krāslavas novada sākumskolas vecuma bērni radoši darbojās no 6. līdz 17. jūnijam. Dienas sākās ar rīta rosmi un turpinājās ar dažādām aktivitātēm. Nodarbības vadīja BJC pulciņu skolotāji. Bērni piedalījās spēļu turnīros, dejoja, sportoja, darināja rokdarbus, skatījās multfilmas, devās ekskursijās uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, Amatniecības centru. Vasaras nodarbes noslēdzās ar izdejošanos, darbošanās izvērtēšanu un pateicības vārdiem visiem, kas iesaistījās šī gada vasaras nodarbēs.

Lai visiem ir lustīgi vasaras saulgrieži, silta, pozitīviem piedzīvojumiem un jauniem iespaidiem bagāta vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktore Elfa Bižāne