Darbīgi un iedvesmojoši

7. septembra pēcpusdienā Krāslavas Bērnu un jauniešu centra (KBJC) pagalmā, darbojoties radoši un atraktīvi, veidojot lielus un mazus dekorus, noderīgas lietas ikdienai, muzicējot, pārvarot šķēršļus un iepazīstot pulciņu skolotājus, notika „Radošais jampadracis”.

Tā ietvaros bērni, jaunieši un viņu vecāki iepazinās ar KBJC pulciņu piedāvājumu, izrunājās ar skolotājiem, pieteicās kādā no pulciņiem, lai saturīgi un kopā ar vienaudžiem pavadītu šo 2022./2023. mācību gadu kādā no interešu izglītības jomām: mākslā, mūzikā, dejā, sporta interešu izglītībā, radošajās industrijās.

Pieteikties pulciņos var līdz 15. septembrim, atnākot uz Krāslavas BJC Raiņa ielā 25 (ēkas 1.stāvs).

Plašāka informācija par KBJC darbību, pulciņiem, uzņemšanu un aktualitātēm interešu izglītībā atrodama Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē.    

Sanita Kumpiņa,
KBJC metodiķe
Fotogalerija