Krāslavas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi – Starptautiskā konkursa laureāti

Čehijā noslēgusies 50. Starptautiskā  bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2022”, tēma MUZEJS. Kopā tika iesūtīti 14527 darbi no 77 pasaules valstīm. No Latvijas tika iesniegti 573 darbi un Starptautiskā vērtēšanas komisija piešķīra  9 medaļas un 60 goda rakstus mākslas darbu autoriem, 1 medaļu izglītības iestādei par mākslas darbu kolekciju. 

Goda raksti ir piešķirti Krāslavas Bērnu un jauniešu  pulciņa “Vilna brīnumdare” audzēknei Vivitai Lavnikovičai par darbu “Latvijas putni” skolotāja Žanna Garbrēdere un foto pulciņa “Kadrs” audzēknei Danai Sosnārei par darbu “Mākslas ilūzija” skolotājs Anatols Kauškalis.

Apsveicam darbu autores un viņu skolotājus!

Apskatīt visus laureātu darbus un iegūt plašāku informāciju par konkursu var Lidice mājas lapā.               

Aina Guba,
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra mākslas jomas metodiķe
Ainas Gubas un Anatola Kauškaļa foto