Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz nometņu organizēšanu Krāslavas novada bērniem 2022. gadā.

Nometnes…

Lasīt vairāk

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” aicina dažādu jomu profesionāļus ar augstāko izglītību apgūt skolotāja profesiju, reizē strādājot skolā un studējot. Kopš gada sākuma dalībai projektā pieteikušies vairāk kā 700 dažādu jomu profesionāļi no visas…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros notiks daudz un dažādi pasākumi plašam interesentu lokam gan bērniem un vecākiem, gan senioriem. Nodarbības ir…

Lasīt vairāk

Vērienīgais infrastruktūras projekts veltīts Krāslavas izglītības iestāžu modernizēšanai ir
īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz interešu grupu fizisko aktivitāšu nodarbību organizēšanu:

  • pasākum…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome izsludina pieteikšanos projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros uz:

  • Garīgās veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida popularizēšanas…
Lasīt vairāk

Krāslavā ir gatava dienesta viesnīca, kura ir tapusi Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros februāra mēnesī notiks fizisko aktivitāšu nodarbības Krāslavas peldbaseinā - vingrošana ūdenī, kuras organizē…

Lasīt vairāk

2021. gada decembrī Krāslavas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta 5.6.2.0/21/I/003 „Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei…

Lasīt vairāk

Pagājušā mācību gada nogalē kļuva skaidrs, ka projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts, tā mērķauditorija ir 7. – 12. klašu skolēni un pedagogs karjeras konsultants (turpmāk PKK)…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ESF projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ERAF līdzfinansētu projektu Nr.9.3.1.1/18/I/021“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, ieviešot Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas…

Lasīt vairāk

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) projektu, viena no projekta…

Lasīt vairāk

Pagājuši jau pieci mēneši, kopš Krāslavas novads darbojas jaunā teritorijā, un tuvojas noslēgumam tā attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde. Šī gada 30.novembrī tiešsaistē notika publiskās apspriešanas sanāksme, kas kopā pulcināja 67…

Lasīt vairāk

Straujiem soļiem tuvojas ne tikai gada nogale, bet arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros novembrī tiks uzsāktas Vecāku skolas fizisko aktivitāšu blokā paredzētās deju nodarbības bērniem, sākot ar 4 gadu…

Lasīt vairāk

Īstenoti vēl divi Iedzīvotāji veido savu vidi projekti pirmsskolā

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” uzsāk savu trešo periodu, jo tika pagarināts uz diviem mācību gadiem. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunizveidotajā Krāslavas novadā, 2021./2022. mācību gadā, projektā turpinās…

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” arī 2021./2022. mācību gadā turpina savu darbību, jo tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim, kā mērķauditorija šajā periodā tika iekļauti arī 1. – 4. klašu skolēni.

Lasīt vairāk