Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties darba devējus finansētajā nodarbinātības programmā darbam vasarā!

Pieteikšanās no 05.04.2022. līdz 09.05.2022.

Kādi varbūt darba devēji?

  • Pašvaldības iestādes.
  • Struktūrvienības.
  • Pagastu pārvaldes.

Kād…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2022.gada 24.martā, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Lai nodrošinātu būvvaldes lēmuma atklātumu ņemot vērā attiecīgās teritorijas attīstību, nodrošinot sabiedrības līdzdalības tiesības lēmumu pieņemšanā,Krāslavas novada būvvalde būvniecības lietā BIS-BL-363929-1475 ir pieņēmusi 19.01.2022. lēmumu…

Lasīt vairāk

2022.gada 16.februārī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85.panta pārkāpšanu, 2 personām tika izteikts brīdinājums (katrai);
  • par Bērnu tiesību…
Lasīt vairāk

2022.gada 17.martā, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā).

Lasīt vairāk

Juriskonsulta darba pienākumi:

  • sniegt atzinumus par pašvaldības darbības atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • izstrādāt tiesību aktu un juridisko dokumentu projektus;
  • pārstāvēt pašvaldības intereses tiesās, kā arī citās tiesību…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada bāriņtiesa ir Krāslavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Lasīt vairāk

No 2022. gada 10. marta līdz 2022. gada 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Krāslavas novadā parakstu vākšana tiek nodrošināta Krāslavā un…

Lasīt vairāk

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) aicina uz semināru par finansiālā atbalsta iespējām Latvijas nevaldības organizācijām, kas vēlas iesaistīties Ukrainas krīzes situācijas risināšanā. Seminārs notiks 2022.…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus trešdien, 2.martā, plkst. 18.00 pie Krāslavas novada pašvaldības, Rīgas ielā 51, vienoties atbalsta mītiņā ukraiņu tautas solidaritātei un atbalstam.

Pulcējoties uz pasākumu Ukrainas atbalstam,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldības dome ir noteikusi, ka novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta pieteikšanās termiņš ir līdz 2022.gada 15.martam

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība apliecina savu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei tās starptautiski atzītajās robežās.

Lasīt vairāk

2022.gada 24.februārī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

Lasīt vairāk