Priežmalas pamatskola

Adrese: Skolas ielā 6, Kastuļinas pagasts, Krāslavas novads, LV-5685
Tālr.: 29368192
e-pasts: priezmala@inbox.lv
Skolas direktore: Sandra Rakova
Mācību valoda: latviešu
 

Skola realizē četras programmas:

 • Pamatizglītības programmu (21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
 • Pirmsskolas izglītības programmu (01011111)

2021. gada 1. septembrī pamatskolā uzsāka mācības 41 izglītojamie, pirmsskolā – 14.

Jaunajā 2021./2022. mācību gadā skolā strādā 17 pedagogi un 6 tehniskie darbinieki.

Atbalsta personāls – izglītības psihologs, skolotājs logopēds.

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Radošā angļu valoda

Floristikas pulciņš

Fiziskās sagatavotības pulciņš

Mazpulku pulciņš   

Vokālais ansamblis 1.-4.kl.

Vokālais ansamblis 5.-9.kl.

SKOLAS TRADĪCIJAS

 • Zinību diena
 • Rudens ziedu izstāde
 • Tēvu diena
 • Rudens pārgājiens
 • Miķeļdienas gadatirgus
 • Skolotāju diena
 • Tēvzemes nedēļa
 • Lāčplēša diena
 • Latvijas Republikas proklamēšanas diena
 • Adventes vainagu izstāde
 • Ziemassvētku eglīte
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju piemiņas diena
 • Meteņi
 • Valentīndiena
 • Lieldienu pasākums
 • Priekšmetu nedēļas
 • Konkurss „Priežmalas balsis”
 • Absolventu vakars
 • Mātes diena
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidums

SKOLAS VĒSTURE

1924. gadā Koškinas sādžā tika atvērta skola. 1927. gadā skola tika pārcelta uz Konovalovas sādžu. 1935. gadā tā tika pārdēvēta par Priežmalas pamatskolu, jo atradās priežu meža malā. Tajā laikā skolā mācījās 95 skolēni, mācības notika krievu valodā.

Laikā no 1937.-1941. gadam Priežmalas sākumskola tika reorganizēta, un tā kļuva par septiņgadīgo skolu.

1944. gadā skola tika pārcelta uz Eisbahovas muižas ēku.

1953. gadā skolai piešķīra vidusskolas statusu un jau 1954. gadā notika pirmais vidusskolas izlaidums. Atestātus par vidējo izglītību ieguva 11 Priežmalas vidusskolas audzēkņi.

1982. gadā tika likts pamatakmens jaunās skolas ēkai, un jau 1985. gadā bērni šeit uzsāka mācības.

2005. gadā skola atkal kļuva par pamatskolu.