PAR IEGULDĪJUMU, PAŠAIZLIEDZĪGU VEIKUMU, LABI PAVEIKTO DARBU UN RADĪTO PRIEKU

Lasīt vairāk

Attālinātās nodarbības interešu izglītības pulciņos: Zoom, WhatsApp saziņa, videopasākumi, konkursi…

Pielāgojoties visām epidemioloģiskās drošības…

Lasīt vairāk

Jau vairākus gadus Krāslavas novada bērni un jaunieši, darbojoties interešu izglītības teātra mākslas jomas pulciņos, radoši un veiksmīgi…

Lasīt vairāk
 2019.gada rudens

Digitālo darbu ,,Krāslavas un Dagdas novadu skolu jaunatne dziesmu un deju svētkos Rīgā 1960-2015” ir izveidojusi Krāslavas Bērnu un jauniešu centra…

Lasīt vairāk

Šogad, 49. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa – izstādes Lidice 2021 tēma bija “ROBOTS un mākslīgais intelekts”. Organizatori ideju ņēma no vārda…

Lasīt vairāk

Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs attālinātā mācību procesa laikā aicināja audzēkņus piedalīties aktivitātē “Mans sniega brīnums…” Uz šo aicinājumu…

Lasīt vairāk

2020.gads tuvojas beigām, gads, kad bija jānotiek XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk tekstā Svētki). Krāslavas novads sevi…

Lasīt vairāk

Ar prieku un rosību iesākās jaunais mācību gads Krāslavas BJC. Gan skolotāji, gan bērni noilgojušies pēc saskarsmes, pēc darbošanās, pēc jauniem…

Lasīt vairāk