Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām…

Lasīt vairāk

Šķaunes pagasts, Bērziņu pagasts, Svariņu pagasts, Ķepovas pagasts – 1 slodze

 

Prasības pretendentiem/ -ēm:

- persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

- persona, kura ir ieguvusi…

Lasīt vairāk

2021.gada 2.decembrī, plkst. 13:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

2021.gada 25.novembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk

2021.gada 15.novembrī, plkst. 10:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība izsludina konkursu “Krāslavas novada Gada cilvēks” nominācijās „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu, godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (2 nominācijas) un „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem…

Lasīt vairāk

Krāslavas pilsēta – 1 slodze

Dagdas pilsēta – 1 slodze

Robežnieku pagasts, Piedrujas pagasts – 1 slodze

Kalniešu pagasts, Indras pagasts – 1 slodze

Ūdrīšu pagasts, Kaplavas pagasts – 1 slodze

Izvaltas pagasts, Kombuļu pagasts – 1 slodze

Skaistas…

Lasīt vairāk

Prasības pretendentiem/ -ēm:

- persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

- persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

- persona, kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa…

Lasīt vairāk

2021.gada 6.oktobrī un 20.oktobrī notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 50 euro apmērā;
  • par…
Lasīt vairāk

2021.gada 28.oktobrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

Galvenie amata pienākumi:

  • vadīt, plānot un organizēt iestādes darbu kopumā atbilstoši LR likumdošanai un Centra nolikumam;
  • nodrošināt Centra nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;
  • nodrošināt Centra klientiem kvalitatīvu sociālās…
Lasīt vairāk

Galvenie amata pienākumi:

  • vadīt, plānot un organizēt pirmsskolas izglītības iestādes darbu kopumā atbilstoši LR likumdošanai un iestādes nolikumam;
  • nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un     uzdevumu izpildi;
Lasīt vairāk

2021.gada 30.septembrī, plkst. 14:00 tiek sasaukta Krāslavas novada pašvaldības domes sēde (Rīgas ielā 26, Krāslavā)

 

Lasīt vairāk

2021.gada 14.septembrī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Augu aizsardzības likuma 25.panta pirmās daļas pārkāpšanu, personai tika izteikts brīdinājums;
  • par pieguļošās teritorijas…
Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Lasīt vairāk