Kopš 2008.gada nogales Krāslavas novada dome piedalās Latgales plānošanas reģiona īstenotajā Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam projektā „Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” iniciatīvas grupa „Dāmas labākajos gados” konkursa „Iedzīvotaji veido savu vidi” ietvaros ar fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” („Karaliskā Holandiešu Viršu biedrība”) un Krāslavas novada domes…

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību vadītāji un darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā, informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.

 

Lasīt vairāk

Šīs vasaras pēdējā dienā, 31. augustā iniciatīvas grupa „Pienenīte” rīkoja atjaunotā sporta laukuma prezentāciju. Projekts „PII „Pienenīte” audzēkņu dzīves kvalitātes uzlabošana” tika realizēts, pateicoties

Lasīt vairāk

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” šī gada 17.septembrī, plkst.13:00, Krāslavā, Skolas ielā 7 organizē semināru „Projektu plānošana un pieteikumu sagatavošana Leader programmas ietvaros”, lūdzam pieteikties semināram līdz 16.09.2009., zvanot uz tālr.:…

Lasīt vairāk

SFL Jaunatnes programma sniedz atbalstu mazu grantu veidā (summas no 500 EUR līdz 2000 EUR) jaunatnes NVO, kas savā projekta pieteikumā apliecinājušas spēju un skaidru izpratni par to, kā savā novadā veicinās ilgtspējīgu attīstību, jaunatnes sociālo un…

Lasīt vairāk

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projekta „Harmoniskā pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijās” (LATLIT TRAFFIC) ietvaros š.g. 11.septembrī Lietuvas pilsētā Utenā…

Lasīt vairāk

Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”,

Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un…

Lasīt vairāk

Turpinās projekta LATLIT TRAFFIC (LLI-006) īstenošana un turpinās arī projekta aktivitātes.

1.septembrī Krāslavas pilsētā norisinājās akcija „Drošs ceļš uz skolu”. Akcijas ietvaros pastiprināta režīmā strādāja Valsts policijas darbinieki, pie izglītības…

Lasīt vairāk

Šī gada 10.jūnijā Krāslavas romu biedrība noslēdza līgumu ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju par projekta „Motivācijas pasākumu organizēšana čigānu (romu) bērniem un jauniešiem Krāslavas novadā” īstenošanu.

 

Lasīt vairāk

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir uzsākta projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un Krāslavas vakara vidusskolā” īstenošana, kuru finansē Eiropas Reģionālais attīstības…

Lasīt vairāk

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Krāslavā, ko veica SIA „BĀRA” faktiski pabeigta. Tiek gatavota projekta izpilddokumentācija.

Pilnā sparā turpinās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par ERAF projekta „Krāslavas Varavīksnes vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanu.

Lai nodrošinātu…

Lasīt vairāk

Uzņēmējiem ir iespēja izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu darba vides risku novērtēšanā, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādē un nodarbināto informēšanā par darba aizsardzības jautājumiem.

Lasīt vairāk

Vakardien - 12.augusta, Daugavpilī, notikušajā Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta "LATLIT TRAFFIC" projekta Vadības Komitejas sanāksmē piedalījās visu 15 projekta partneru (Ludzas, Rēzeknes, Viļānu, Maltas, Preiļu, Daugavpils, …

Lasīt vairāk

Atsaucoties uz Latgales reģiona interesi par sociālo programmu Labklājība, kas dod iespēju grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem iegādāties preces bez uzcenojuma, tiek uzsākta tās realizācija Latgalē. Sākot ar šī gada 11.augustu pieteikties dalībai…

Lasīt vairāk

Pirmdien, 10.augustā, plkst.13.00 Dagdas Tautas namā notiks seminārs “Finanšu piesaistes iespējas uzņēmējdarbības attīstībai lauku teritorijās”, informē Latgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centra (Latgales RSIC) speciālists Oskars…

Lasīt vairāk